Ιστοσελίδα Πρακτικής 'Aσκησης | Συνεργαζόμενοι φορείς και διαθέσιμες θέσεις | Δήλωση φορέα εκτός καταλόγου
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών


Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης πρακτικής άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα γίνει από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 (ώρα 9 π.μ.) μέχρι την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 (ώρα 9 μ.μ.).


 
developed by istomedia Επιτροπή Πρακτικής 'Aσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας (κυψέλη 504), Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα 15703
Τηλ. 2107277532, 2107277624 | Fax 2107277734 | e-mail: practice@psych.uoa.gr | URL: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP135/